Barion Pixel
Előre utalással 50000 Ft felett ingyenes kiszállítás!
500Ft-os kiszállítási díj Mosonmagyaróvár területén!

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

ÁSZF

 1. Információ
  1.1. A jelen általános Szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Lukács Attila E.V. (továbbiakban: BL Sales vagy Szolgáltató) és a Szolgáltató által www.blsales.hu honlapon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
  FONTOS! CÉGÜNK KATA alanyi adómentes vállalkozás!

  ennek értelmében kizárólag magánszemélyeket áll módunkban kiszolgálni!

  Megértésüket köszönjük!


  1.2. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra (vásárlásra) vonatkozik, amely a www.blsales.hu weboldalon keresztül kerül megkötésre (a továbbiakban: a Szerződés), függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.
  1.3. A Webáruház használatához szükséges egyéb tájékoztatást, amelyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon a következő linkeken elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják: Jogi nyilatkozat, Adatkezelési tájékoztató, Ismertető, Garancia, GYIK, Hibabejelentő, Szállítás
  1.4. A Webáruház használatával, valamint a regisztrációval a Vásárló tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A Webáruház üzemeltetőjének adatai
A Szerződést a Vásárló a Szolgáltatóval köti meg, amelynek adatai a következők:
Név: Lukács Attila EV
Székhely:9200 Mosonmagyaróvár, Mátyás király utca 21.
Nyilvántartja: NAV, Mosonmagyaróvári Polg.Hivatal
Adószám:58194836-1-28
Számlaszám:Raiffeisen Bank HU94 1209 2000 0173 9407 0010 0000
Telefonszám:+36308574917
Naponta hétfő–vasárnap:8:00–18.00
E-mail:blsales@gmail.hu
Postacím: 9200 Mosonmagyaróvár, Mátyás király utca 21.

 1. A Szerződés megkötésével kapcsolatos Általános Információk
  2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.blsales.hu weboldalon található, elektronikus áruházon keresztül történik (továbbiakban: Webáruház).
  2.2. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

2.3. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

2.4. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.5. A webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

2.6. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 8 évig őrzi, utólag hozzáférhető.
2.7. A szerződés nyelve magyar.

2.8. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
2.9. BL Sales Ügyfélszolgálata: hétfőtől-péntekig 8.00-18.00 óra között a blsaleshu@gmail.com címen áll rendelkezésre, levelekre 1 órán belül válaszolunk.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36307438985 ; +36308574917
2.10. Vásárlói kör meghatározása:
2.11. A Webáruházban ajánlott termékek értékesítése végfelhasználó Fogyasztók (azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) részére történik, valamint olyan gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére is történik, akik a termékeket végfelhasználóként vásárolják meg.
2.12. BL Ajándékutalvány (5,000; 10,000; 20,000; 40,000; 100,000, amelyről részletesebb információ érhető el a www.blsales.hu weboldalon) megvásárolható a Webáruházban, ezek kizárólag Webáruházban történő vásárláskor használhatók fel, illetve érvényesíthetők.
2.13. A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a vásárlás összesítését követően tájékozódhat. A termékek fő tulajdonságait, jellemzőit a részletes leírás tartalmazza.
2.14. Amennyiben a Webáruházban található bármely termékkel vagy a Szerződés megkötésének folyamatával kapcsolatban bármely további kérdése merül fel kérjük, forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához a 2. pontban rögzített elérhetőségen.
2.15. A BL Sales fenntartja jogát arra, hogy a Webáruházban árai megváltoztassa. A Webáruházban mindig az aktuálisan érvényes ár kerül feltüntetésre, és az esetleges módosítás csak a Webáruházban való megjelenéssel együtt lép hatályba. Az ármódosítás a már megrendelt termékekre nincs kihatással, így fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén sem áll módunkban pénzt visszatéríteni.
2.16. Amennyiben annak ellenére, hogy BL Sales a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmárólszóló 2008. évi XLVII. törvénybenszerinti szakmai gondossággal (a továbbiakban: Szakmai Gondosság) jár el – például esetleges rendszerhiba vagy egyéb kimaradás miatt – hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általános piaci értékétől jelentősen eltérő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor BL Sales nem köteles a terméket a téves áron szállítani, hanem felajánlhatja a tényleges áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
2.17. A BL Sales a Webáruházon keresztül küldött megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul valós adatokat megadva kitölti. (Ha a Vásárló valamelyik mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap, il hiányos kitöltéskor nem tud továbblépni.)
2.18. Jelen hatályos ÁSZF rendelkezik azon különleges esetekről, melyeknél BL Sales a megrendelés teljesítését megtagadhatja.
2.19. Ilyen esetnek tekinthető például amikor Vásárló rendszeresen nem veszi át a küldeményt, vagy azt a távollévő felek között kötött szerződéstől elállva BLsales-nek rendszeresen visszaküldi és ezen cselekményével bizonyíthatóan kárt okoz. Vásárló tudomásul veszi, amennyiben sorozatosan kárt okoz úgy jogunkban áll, van az érintett Vásárló megrendeléseit megtagadni.
2.20. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 1. A megrendelés folyamata
  3.1. Regisztráció
  3.1.1. A Webáruház főoldalán található  MY Account-ra kattintva – Regisztráció pont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.
  3.1.2. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk.
  3.1.3. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azaz regisztráció nélkül is használható a Webáruház termékek megrendelésére. A rendelés teljesítéséhez azonban Blsales-nek a Vásárlót azonosítania szükséges a szerződés teljesítése értelmében, és a könyvviteli kötelezettségek jogszabályi teljesítése érdekében fel kell vinnie a saját rendszerébe, amit Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz. Amennyiben az Ügyfél a Kosár oldalról vásárlási és fizetési szándékkal továbblép, abban az esetben a Regisztráció egyszerűsített módon, csak egy valós e-mail cím megadásával is végrehajtható.
  3.1.4. Az Ügyfél részére a megadott e-mail címre ebben az esetben visszaigazoló üzenetet küldünk. ami tartalmaz egy jelszó beállítására szolgáló hivatkozást is. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
  3.1.5. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk.
  3.1.6. A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációja alkalmával, minden egyes rendelésének elküldésével és a regisztráció nélküli Vásárló a megrendelés elküldésével egyidejűleg (az erre vonatkozó szövegdoboz kipipálásával) kifejezetten kijelenti, hogy jelen ÁSZF hatályos változatát és az Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy az ÁSZF regisztrációkor vagy Szerződéskötéskor hatályos változatának nem megfelelő ismeretéből eredő károkért a BL Sales nem felel.
  3.1.7. BL Sales a Vásárló által a regisztráció vagy a megrendelés során tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ebből eredő egyéb hibájáért felelősséget nem vállal. Blsales felelősséget nem vállal az abból adódó károkért sem, ha a Vásárló jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely, nem BLsales-nek felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.1.8. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után lehetőség van, illetve kérheti ügyfélszolgálatunkon keresztül is.

3.1.9. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Ügyfél az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyes elvégezni.
3.1.10. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) biztonságát BL Sales az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően biztosítja. Ezen adatokat a Vásárló köteles titokban tartani.

3.1.11. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszóval bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni Bl salest-t. A BL Salels az illetéktelen személyeknek a felhasználói fiókokhoz való hozzáféréséből eredő károkért csak akkor felel, ha az illetéktelen hozzáférés a Blsales adatvédelmi rendszerének hibája miatt merült fel.
3.1.12. Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat a valóságnak megfelelően frissíti annak érdekében, (ld.: 4.1.8.) hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok megváltoztatása a már elküldött megrendelések adatait nem módosítja. Az adatmódosítással kapcsolatos további kérése, kérdése esetén forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához.
3.1.13. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Webáruház ügyfélszolgálatának küldött e-mail-üzenettel. Az üzenet megérkezését követően 48 órán belül gondoskodik a regisztráció törléséről.Ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
3.1.14. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően elérhetetlenné válnak a Vásárló számára; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, melyet Blsales a jogaszályoknak megfelelően, illetve az Adatkezelési tájékoztatóban adott felhatalmazás alapján őriz.

 1. A megrendelés
  4.1. A megvásárolni kívánt áru lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áru használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.
  4.2. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.
  4.3. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk.
  4.4. A Webáruházban megjelenített termékek vételára magyar forintban (Ft), bruttó értéken kerül feltüntetésre, mely az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazza. A termék bruttó ára a csomagolás költségét tartalmazza. A csomagolás nem része a kínálatban szereplő terméknek például olyan esetekben amikor a termék csomagolás nélkül érkezik, valamint a szállítmány külön dobozos vagy fóliás csomagolása feláras szolgáltatás. Pl( használt kijelző)
  4.5. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás, nagyméretű (tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható) tárgyak esetén a rakodás költségét.
  4.6. A kiszállítási költséget az „csomag díjszabás”-nál tudja ellenőrizni, amely függ az átvétel módjától, és az extra garanciától, valamint a csomagolás módjától és a fizetési módtól. A teljes rendelés kiszállítási költsége eltérhet az egyes termékeknél szereplő szállítási költségtől, mivel a szállítási költség függ a teljes Kosár tartalmától és értékétől.
  4.7. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
  4.8. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.
  4.9. A Vásárló a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával tudja a terméket virtuális Kosarába helyezni.
  4.10. A megvásárolni kívánt mennyiséget a „Kosárba Teszem” gomb felett található számmező módosításával tudja beállítani.
  4.11. Amikor a terméket Kosarába helyezi, a jobb felső sarokban találhat egy információs ablakot, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális Kosarába, és ezen a felületen választhat, hogy tovább folytatja-e a vásárlást a Webáruházban vagy befejezte a termékek kiválasztását és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Tovább a Pénztárhoz” gombra kattintva.
  4.12. Ha a folytatja a vásárlást akkor a Kosár tartalmát bármikor ellenőrizheti az egérmutató Kosár ikonra való húzásával, egy felugró ablak segítségével. E felugró ablakban a feliratokra kattintva juthat el virtuális Kosarához, és kezdheti el a megrendelés folyamatát.
  4.13. Ha a fentiek szerint a „kosár” lehetőséget választotta, akkor megjelenik a Kosár tartalma, ahol leellenőrizheti Kosarának tartalmát. A Kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a Kosárból.
  4.14. Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Pénztár / Kosár” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Webáruházba vagy regisztrálnia kell, illetve regisztráció nélkül is leadhatja megrendelését, vendégként vásárolva. Ezen a lapon van lehetőség a fizetési, szállítási módok, másik szállítási cím kiválasztására is.
  4.15. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges adatot a megrendeléshez, akkor a „Megrendelés elküldése” felirat kattintás után aktiválódik a rendelése. F
  4.16. FONTOS! A regisztrációnál, ha gazdasági társaság -CÉG- nevében regisztrálna,

  Cégünk KATA adózási formájú vállalkozás,

  ennek értelmében kizárólag magánszemélyeket áll módunkban kiszolgálni, CÉGet NEM!

  Megértésüket köszönjük!


  4.17. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés folyamata során bármikor javítani tudja visszakattintva a módosítandó menüpontra. „A vásárlási feltételeket és az elektronikus számlázást elfogadom” ablakra kattintva Vásárló azokat elfogadja. Az ablak mellett megjelenített „Részletek”-re kattintva részletesen megismerheti a vásárlási feltételeket, illetve BL SALES általános „Ismertető”-jét.
  4.18. Amennyiben Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette, és a „Megrendelés” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, amely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, és ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy Blsales a Vásárló ajánlatát elfogadta, és a Szerződés létrejönne.
  4.19. Rendelést a BL Sales csak akkor fogad el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.
  Adatbeviteli hibák javítása
  Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen, valamint kérheti azt emailben is.
 2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a Szerződés létrejötte
  5.1. A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését BL Sales automatikus beérkezési visszaigazoló e-mail útján megerősíti a Vásárló részére. A Blsaleshu@gmail.com-ról küldött e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a szállítási költséget, a fizetési módot és a fizetendő végösszeget. 
  5.2. A beérkezési visszaigazoló e-mail egy automatikus email, azaz elektronikus tértivevény. Ez az elektronikus tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése hozzánk beérkezett. Megrendelésének beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.
  5.3. Ha a Vásárló a beérkezési visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a beérkezési visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a Webáruház ügyfélszolgálatánál, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Bl Sales úgy tekinti, hogy az abban foglaltak maradéktalanul helytállóak, nem kifogásoltak. A Bl Sales a rendelés feldolgozásáról, összekészítéséről és a várható átvételről e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.
  5.4. Vásárló kötelessége, hogy helyes azaz pontos e-mail címet adjon meg.
  5.5. A Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó, megrendelés visszaigazoló e-mail útján fogadjuk el. Külön felhvjuk a figyelmet annak előfordulására, hogy a Vásárló levelezőrendszer a levélszemét/”Spam” mappába irányítja a visszaigazoló e-mailt, ezért kérjük, ha nem tálja a levelét, nézze meg a SPAM/levélszemét könyvtárában is.
  5.6. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg és Vásárló egyik mappában sem találja a visszaigazolást, kérjük jelezze elérhetőségeink egyikén. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Vásárló levelezőrendszere által esetlegesen ’Spam’-be (levélszemét) és/vagy ’Promóciós’ mappába helyezett megrendelést visszaigazoló e-mail elolvasatlanságáért a BL Sales felelősséget nem vállal, a ’Spam’ és ’Promóciós’ mappa ellenőrzése Vásárló kötelessége.
  5.7. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttsége vagy Szerződéses kötelezettsége alól.
  5.8. A Szerződés akkor jön létre, amikor az ajánlat elfogadásáról szóló megrendelés visszaigazoló levél a vevő e-mail fiókjába megérkezik.
  5.9. Amennyiben BL Sales szakmai gondossága ellenére a megküldött megrendelés visszaigazoló e-mailben szereplő egy vagy több termék szállítása nem lehetséges, jogosult ezen termékek szállításától elállni. Elállás esetén a köteles az adott termék(ek)re vonatkozó kifizetett vételárat visszatéríteni, ezen felül semmilyen kártérítési kötelezettsége nincsen.
  5.10. Az Eladó jogosult a Szerződéstől elállni, ha a teljesítése az ellenőrzési körén kívüli, elháríthatatlan ok miatt (vis maior) ellehetetlenül, így különösen, ha a szállítási címre történő teljesítés a BL Sales vagy a Futárszolgálat, vagy a Csomagpont, vagy a Posta Pont, vagy a MOL Pont, vagy a PICK PACK Pont, stb. átvételi pont érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges.
  5.11. Ilyen oknak (vis major) minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint – utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok).
  5.12. A megrendelés elektronikus úton megkötött Szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.
  5.13. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
  5.14. A megrendelés adatainak tárolása
  A megrendelés adatait BL Sales a Mhosting Kft. Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132 szerverein tárolja. Miután Ön megadta részünkre az e-mail címét –megrendelés visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát, illetve jelen ÁSZF linkjét, melyet áttanulmányozhat.
 3. Fizetési módok és feltételek
  6.1. Fizetés banki utalással, vagy Barionon keresztül:„Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.” 
  6.1.1. A megrendelés kiegyenlíthető banki átutalással a Webáruház oldalán ennek a fizetési módnak a kiválasztásával. A megrendelés visszaigazoló email-lel egyidejűleg az átutaláshoz szükséges adatokat is megküldjük: a megrendelt termék/ek és jellemzői/k, valamint bankszámlaszám és a megrendelési szám (azonosító), amit a közlemény rovatban kell feltüntetni.
  6.1.2. A Vásárlónak a díjbekérő kiküldésétől számított 2 munkanap áll rendelkezésére a rendelés végösszegének maradéktalan kiegyenlítésére.
  6.1.3. A termékek átvétele, illetve kiszállítása csak a pénzügyi teljesítést és annak feldolgozását követően lehetséges, amelynek elkészüléséről e-mailben és/vagy telefonon, vagy smsben adunk tájékoztatást
  6.1.4. Banki átutalást feldolgozó partnerünk:
  Raiffeisen Bank Magyarország, 1133 Budapest, Váci út 116-118.
  Adószám: 10198014-4-44
  A visszaélések elkerülésének érdekében, ha a Vásárló előre utalással fizette a rendelést és azt átvételi ponton szeretné átvenni, az átvétel jogosultságát igazolnia kell a személyi okmányainak bemutatásával. ( Megrendelő megfelelő azonosítása miatt)
  Céges vásárlásnál csak KATA számlát tudunk biztosítani
  POSTA, MOL és COOP Pont átvételnél az átadó pont szintén kérheti a személyi igazolványt, erről tájékozódni a weboldalukon szükséges.
  6.2. Egyéb fizetés  „Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”      csomagautomatában történő átvétel esetén kizárólag bankkártyával lehet fizetni, ha a Vásárló nem az előre utalást választja fizetési módként.
  6.3. Fizetés utánvéttel
  6.3.1. Értékhatártól függően, az utánvétes (futárnál, átvételkor készpénzben fizetendő) fizetési móddal kért házhoz szállítás kezelési költségket számítunk fel, melyet az aktuális díszabás tartalmaz
  6.3.2. Lehetőség van a megrendelés utánvéttel történő kiegyenlítésére, amely rendelésenként maximum 100000,- Ft, azaz egyszázezer forint értékű lehet (mely átvételi módonként eltérő lehet és a szállítási feltételeknél részletezve van).
  6.3.3. A Vásárló utánvét esetén a termék kézbesítése során, készpénzben (a fizetendő pontos összeget átadva) a Futárszolgálatnak (8.2.4. pont) fizeti meg a rendelés pontos ellenértékét, azaz a megrendelt termék(ek) vételárát és a szállítási/rakodási költségek együttes összegét. A Futárszolgálatnál általában nincs váltópénz, így kérjük, hogy mindig a fizetendő pontos összeget készítse elő az átvételre.
  6.3.4. A Futárszolgálat kizárólag abban az esetben jogosult átadni a csomagot, ha a Vásárló a rendelés pontos ellenértékét teljes mértékben megfizette.
  6.3.5. Utánvétes fizetések visszatérítését szükség esetén banki átutalással az erre vonatkozó visszaigazolástól számított 8 munkanapon belül rendezzük. Kivéve, ha a Vevő kifejezetten a hozzájárulását adja más visszatérítési mód igénybevételéhez (levásárlás, vásárlási utalvány).
  6.3.6. Postai visszatérítés nem áll módunkban. A banki átutalással történő visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A Vásárló a saját bankszámlaszámát írásban köteles megadni, ha más számlára kéri az utalást azt a számla tulajdonosának is jóvá kell hagynia személyi azonosságának igazolásával. Hibásan vagy olvashatatlanul megadott bankszámlaszámból adódó téves utalásért a nem vállalunk felelősséget!
  6.3.7. Az utánvét kezelési költség csak utánvétes fizetési mód esetén jelenik meg, az előre utalás esetén ezt a díjat elengedjük.
 4. Fizetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések
  7.1. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség –ide tartozik például a tranzakciós illeték, külföldi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a Vásárlót terheli.
  7.2. A termék kifizetése kordevizában történő utalás esetén mindig a magyar forintban történő pontos vételárat kell megadni. Abban az esetben, ha ilyenkor nem a megfelelő pontos összeg kerül átutalásra, akkor a rendelés teljesítése szüneteltetésre kerül. Devizás tranzakcióknál a Raiffeisen Bank aktuális vételi pénztári árfolyama tekintendő irányadónak.
  7.3. A BL Sales részéről az ügylet az ÁFA tv. előírásait figyelembe véve, teljesítettnek minősül a bankkártyás fizetés és banki átutalás esetén a termék ellenértékének beérkezésekor; utánvétes fizetés esetén a megrendelést elfogadó, „megrendelés visszaigazoló e-mail kiküldésekor.
  7.4. A vételár teljes kifizetéséig a termék a Blsales tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, azzal termékkel kapcsolatos kárveszély átszáll a Vásárlóra, aki emellett teljes felelősséggel tartozik irányunkba az általa okozott károk tekintetében.
  7.5. Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki.
  7.6. Az elektronikus számlát a számlázz.hu minősített szolgáltató készíti el,, melyet minden Vásárlónak emailben továbbít.
  7.7. A BL SALES által kiállított számla elektronikus úton továbbított hiteles számla (azaz nem elektronikus számla, hanem e-mail számla), mely aláírás és bélyegző nélkül is hiteles, kinyomtatva elszámolásra alkalmas. Vásárló ennek kiállítására a vásárlási feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul. 
  7.8. A Blsales számlakészítés során átadott adatokat harmadik fél részére nem adja tovább, és azt megőrzi a Számviteli törvényben meghatározott időtartamig, 8 évig. A Blsals által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, jogszabály által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat.

Ha azonban a számla módosítását kéri, arra csak a számla kiállításának hónapjában van lehetőség számlamódosítási díj ellenében, melynek díja a mindenkori szállítási díj duplája. Fontos, hogy számlamódosításra lezárt hónapot követően már nincsen lehetőség.

 1. Átvétel: személyes átvétel, szállítási módok, szállítási díjak és feltételek
  8.1. Személyes átvétel
  8.2. Mosonmagyaróváron belül saját gépjárművel, ingyenes házhozszállítás után lehetséges. Üzleti átvételre jelenleg nincs mód.
  8.3. Az átvétel a hét bármely napján lehetséges 8.00-18.00 között, melyet kérésre
  8.4. szakmai végzettségű szállítóval is kérhet.
  8.5. Sza-kiszállítás esetén a tanácsadás 15 perce ingyenes, valamint a készülék beüzemelése is. Minden további megkezdett 30 perc 3000Ft
  Sza-kiszállítás: Számítástechnikai végzettséggel rendelkező kolléga szállítás
 2. Kiszállítás
  9.1. BL SALES a termék kiszállítását a megrendelés visszaigazoló email elküldését követő – illetve banki átutalással történő fizetés esetében a teljes vételár BL SALES-nek történő kifizetését követően vállalja, ha az hiánytalanul összeállításra került, és amennyiben a Vásárló ezen időponton belül az átvételre időpontot tud megjelölni.Az átadásról BL SALES e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Az átvételi értesítő levél mellékletét képezi a számla és a garancialap.
  9.2. Vásárló tudomásul veszi, hogy a szállítási súlyok és méretek a szállítás módjától függően eltérőek, ezért túlméretes vagy túlsúlyos, küldemények esetén BL SALES azt a Vásárlóval a szállítás előtt egyezteti.
  9.3. BL SALES a megrendeléseket a Vásárló döntése szerint – amennyiben nem a személyes átvételt választja – szintén teljesítheti a következő, megrendeléskor választható módon: Futárszolgálat, vagy Fix pontos átvétel. Fix pontos átvételnek kell tekinteni minden olyan átvételi módot, ami nem futárszolgáltatás keretén belül valósul meg és nem BL SALES saját átvevő pontja, úgymint: Csomagautomata, Posta Pont, MOL Pont, COOP Pont, Pick Pack Pont.) Csomagpont, vagy Posta Pont, vagy MOL Pont, vagy COOP Pont, vagy PICK PACK Pont (a jelen ÁSZF használatában: Átvételi Pontok).Az átadásról BL SALES e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, aki a következő munkanapon már átveheti a rendelését. Az átvételi értesítő levél mellékletét képezi a számla és a garancialap. Az átvételre 3 nap áll rendelkezésre a Telefonos értesítés követően (sms, hívás), ezt követően törlésre kerül.
  9.4. Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@posta.hu; telefon+36 40/46-46-46.
 3. Futárszolgálat
  10.1. Házhoz (lakcímre, vagy munkahelyre) történő csomagkézbesítés országos lefedettségű, amit első sorban a Sprinter, másod sorban a Magyar POSTA Zrt. – MPL ,( A Futárszolgálat neve és elérhetőségei: Magyar POSTA Zrt. – MPL(Magyar Posta Logisztika)
  Futárszolgálat
  Tel.:36-1-333-7777;e-mail:customer.service@posta.hu
  Web: https://posta.hu/ugyfelszolgalat futárszolgálat teljesít, de kérhető egyéb futár is.
  10.2. A házhoz szállítás kétszeri kézbesítési kísérletet tartalmaz MPL Üzleti csomag és MPL Netcsomag esetén, amelyet az alapdíj tartalmaz.Első sikertelen kézbesítést követően (MPL Üzleti csomag és MPL Netcsomag esetén) a kézbesítő telefonon egyeztet a címzettel a második kézbesítési kísérlet időpontjáról és helyéről, vagy kérheti küldeményének postai szolgáltatóhelyen történő átvételét.
  10.3. Szombati és délutáni kézbesítés igénybevételének a kijelölt településeken lehetséges, melyek aktuális listájának megtekintése a www.posta.hu-n lehetséges
  10.4. MPL Üzleti csomag esetén a házhoz kézbesített küldemények maximális tömege 40 kg, MPL Netcsomag és MPL Postacsomagnál maximum 20 kg lehet.
 4. Fix pontos átvételi lehetőségek
  Kizárolag emailes, vagy telefonos egyeztetés után lehetséges.
  11.1. Szállítási díjak és feltételek
  A Webáruházon keresztül történő megrendelések kiszállításáért a megrendelés összegétől és a szállítás helyétől függő szállítási díjat kell megfizetni.A mindenkoriszállítási díjak és feltételekjelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik, melyet Vásárló a vásárlás előtt a linkre kattintva részletesen megismerhet.
  11.2. Kiszállítás maximális súlyhatárát meghaladó súlyra vonatkozó megrendelést BL SALES jogosult visszautasítani. BL SALES jogosult a Szerződéstől elállni/felmondani, ha a szállítási címre történő teljesítés BL SALES vagy a Futárszolgálat, vagy a Csomagpont, vagy a Posta Pont, vagy a MOL Pont, vagy a COOP Pont, vagy a PICK PACK Pont, Sprinter futár érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint – utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok)
 5. Futárszolgálathoz kapcsolódó információk
  12.1. A BL SALES kizárólag Magyarország területén vállal kiszállítást.
  12.2. A várható pontos szállítási időkről a megrendelése személyes átvétele és/vagy elküldése előtt tájékoztatja Önt a BL SALES, illetve ezt követően a Futárszolgálat.
  12.3. Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható be, BL SALES Önt erről e-mailben, soron kívül fogja tájékoztatni a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását BL SALES ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.
  12.4. Vásárló kifejezetten vállalja, hogy az általa megjelölt szállítási címen ő maga átveszi a küldeményt, vagy más olyan személy, aki átvételi jogosultságának igazolását igazolni tudja.
  12.5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okok miatt a kiszállítás kétszer sikertelen, vagy a Vásárló részére megküldött megrendelés visszaigazoló e-mail beérkezésétől számított maximum 14 napon belüli időpontot a kiszállításra nem tud megjelölni a Vásárló, a BL SALES jogosult a rendelést törölni és a Szerződéstől elállni.
  12.6. A Vásárló által ilyen okból át nem vett termékeket a Futárszolgálat visszaszállítja a BL SALES-hez, amely a BL SALES számára plusz költséget jelent. Emiatt ilyen esetekben a termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és a BL SALES jogosult a szállítás költségét levonni a visszatérítendő összegből.
  12.7. A Vásárló részére a termékek átvételekor a Futárszolgálat rendszerint nem tud lehetőséget biztosítani a termékek tételes ellenőrzésére. A Vásárló átvételkor a szállítólevél aláírásával igazolja a termékek átvételét, és hogy az átvett csomag mind külsőleg, megfelel a megrendelésében foglaltaknak.
  12.8. Vásárlónak az átvételtől számított 1, azaz egy órán belül lehetősége van a tartalmát illető megfelelőséget ellenőriznie, hogy az a megrendelésében foglaltaknak megfelel. BL SALES az átvételt követő1, azaz egy óraeltelte után nem fogad el reklamációt mennyiségi vagy olyan minőségi hiba miatt, amely átvételkor felismerhető lett volna. Szállítással kapcsolatos esetleges vitás esetek elkerülésére a szolgáltatások között szereplő szállítási biztosítást ajánluk
  12.9. Ha a Vásárló az átvételkor sérülést tapasztal a terméken, a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kell kérnie a futártól. Ilyen esetekben a termék visszavételét és lehetőség szerinti cseréjét a BL SALES díjmentesen biztosítja, amennyiben a sérülést és/vagy eltérést Vásárló az átvételtől számított1, azaz egy órán belül írásban és fénykép csatolásával jelzi BL SALES Ügyfélszolgálata felé (blsaleshu@gmail.com). Vásárló tudomásul veszi, hogy az átvételt követő 1, azaz egy óra elteltével a küldemény sérülésmentesnek és hiánytalannak minősül. Az egyértelműség érdekében BL SALES rögzíti, hogy a csomagolás sérülése esetén – azaz, ha a termék sértetlen – semmilyen felelősséggel nem tartozik, és ilyenkor a Vásárló nem kérheti a termék visszavételét.
 6. Átvételi pontok
  13.1. A várható pontos szállítási időkről a megrendelése elküldése előtt tájékoztatja Önt a BL SALES, illetve ezt követően a Futárszolgálat.
  13.2. Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható be, BL SALES Önt erről e-mailben, soron kívül fogja tájékoztatni a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását BL SALES ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.
  13.3. Átvételi Pontokon a termék átvételi határideje a 4 munkanap, mely lejártakor BL SALES jogosult a rendelést törölni és a Szerződéstől elállni. A Vásárló által ilyen okból át nem vett termékek visszaszállítása a BL SALES-hez a BL SALES számára plusz költséget jelent. Vásárló számára a termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és a BL SALES jogosult a szállítás költséget levonni a visszatérítendő összegből.
  Szállítási díjak és feltételek Csomagautomaták, Posta Pont, MOL Pont, PICK PACK Pont árai: Szállítás
  13.4. A hatályos szállítási díjakról és feltételekrőlitt tájékozódhat: https://www.BL Sales.hu/szallitas.
 7. Elállási jog
  14.1. A Szerződés – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban:Fogyasztó) – a Vásárló és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Vásárlók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
  14.2. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  14.2.1. a terméknek,
  14.2.2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
  14.2.3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  14.2.4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
  14.3. Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát.
  14.4. Amennyiben elállási jogával élni kíván, kérjük, hogy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban juttassa el (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a fenti 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül, BL SALES részére. Ebből a célból felhasználhatja a termékekhez mellékelt vagy a weboldalon keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is.
  14.5. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
  14.5.1. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  14.5.2. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
  14.5.3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
  14.6. Elállási jogát a Vásárló határidőben gyakorolja, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. BL SALES postai kézbesítés esetén a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail elküldésének időpontját veszi figyelembe a határidő számítása során. Annak Vásárló elállási nyilatkozatát tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adni.
  14.7. Ezen a linken elérheti a jogszabályi elállás mintát.
  14.8. Ha a Vásárló egyszerre több terméket rendelt meg, akkor ezek közül egy vagy több, illetve akár az összes tekintetében is elállhat a Szerződéstől. A Vásárló elállási nyilatkozatából egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely termék(ek)re vonatkozóan gyakorolja elállási jogát.
  14.9. Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen ÁSZF meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. A BL SALES e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.
  14.10. A Vásárló elállásesetén köteles a terméke(ke)t a BL SALES postai, vagy futárszolgálati úton visszaküldeni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül.
  14.11. A határidő betartottnak minősül, ha annak letelte előtt (14 nap) a Vásárló a terméket az előbbiek szerint elküldi vagy valamely BL SALES átadja. Elállás esetén terméket összes tartozékával és eredeti csomagolásával, valamint a vásárlást igazoló eredeti számlával együtt a kell visszajuttatni BL SALES részére.
  14.12. A termék(ek) visszaküldése vagy visszaszállítása a Vásárló kötelessége, továbbá a visszaküldés vagy visszaszállítás közvetlen költsége minden esetben a Vásárlót terheli. (BL SALES a visszaszállításra lehetőséget nem biztosít, ezért elállás esetén minden esetben a vásárlónak kell gondoskodnia a visszaszállításról.)
  14.13. Az elállási igény a nem eredeti állapot esetén megtagadható.
  14.14. A Fogyasztó 14 napon belüli elállása esetén kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
  14.15. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget BL SALES az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesítheti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonhatja. (BL SALES a termék állapotában bekövetkezett értékcsökkenést a Vásárlóra átháríthatja.) Ennek elmaradása esetén BL SALES fenntartja jogát arra, hogy az értékcsökkenés megtérítését később követelje. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó Fogyasztók Extra Elállási Joga esetében és a nem Fogyasztónak minősülő Vásárló esetében, mert használt, illetve értékcsökkent termékek esetében elállásra nincs lehetőség.
  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
  14.16. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.
  14.17. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését
  14.18. Vásárló tudomásul veszi, hogy elállás esetén a már átvett termék állapotában és/vagy csomagolásában bekövetkezett igazolt értékcsökkenést BL SALES a Vásárlóra áthárítja, különös tekintettel a csomagolásban bekövetkező nagymértékű értékcsökkenésre.
  14.19. Ha
  14.19.1. a Fogyasztó eláll a Szerződéstől az elállási határidő kezdetétől számított 14 napon belül a BL SALEShaladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási/rakodási költséget is, amennyiben a terméket a 9.14 pont szerint visszakapta eddig az időpontig;
  14.19.2. ha Fogyasztó Extra Elállási Jogát gyakorolja (azaz 14. napot követően áll el) vagy nem Fogyasztónak minősülő Vásárló esetében, BL SALES csak a termék vételárát téríti vissza, egyéb költségeket nem, a termék visszajuttatását követő 4 munkanapon belül.
  14.20. BL SALES az első pont szerinti esetben azonban nem téríti vissza azokat a többletköltségeket, amelyek esetleg amiatt merültek fel, hogy a Vásárló BL SALES által felkínált, legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot igényelt. A visszatérítés során BL SALES az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli
  14.21. Elállásnál BL SALES nem téríti vissza az olyan megvalósult szolgáltatásokat, mint az utánvét kezelés, szállítás biztosítás, szállítás, vagy a csomagolás díja.
  14.22. BL SALES jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg hiánytalanul vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó esetében a Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  14.23. Amennyiben a Vásárlónak bármely további kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a Webáruház ügyfélszolgálatához fordulhat elérhetőségeink bármelyikén.
 8. Szavatosság
  15.1. Kellékszavatosság
  15.2. Hibás teljesítés esetén (azaz ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban foglaltaknak) a Vásárló a BL SALES szel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. BL SALES mentesül felesősége alól, ha a Vásárló a hibát Szerződés megkötésének időpontjában ismerte vagy a hibát a Szerződés megkötésének időpontjában ismernie kellett.
  15.3. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
  15.4. Fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.
  15.5. A Vásárló a kellékszavatossági igény érvényesítésekor elsősorban:
  15.5.1. választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a szavatossági igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet;
  15.5.2. ha a BL SALES a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Vásárlónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a BL SALES költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől; jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye;
  15.5.3. ha a vásárolt termék nem javítható és a termékcsere BL SALES számára indokolatlan többletköltséget eredményezne, úgy BL SALES jogosultságot szerez a vételár visszafizetésére, amennyiben Vásárló a részére felajánlott azonos vagy jobb tulajdonságú másik csereterméket nem fogadja el.
  15.6. A kellékszavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA tv.) alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Vásárló bemutatja.
  15.7. A választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a BL SALES adott okot.
  15.8. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a BL SALES -szel.
  15.9. A Vásárló közvetlenül BL SALES -szel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  15.10. A Fogyasztóval kötött Szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ilyen esetben BL SALES csak akkor mentesül a szavatossági felelőssége alól, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen (és a Vásárló a hiba keletkezésének idejét egyéb módon nem tudja bizonyítani), továbbá akkor, ha BL SALES ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  15.11. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
 9. Termékszavatosság
  16.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a kellékszavatossági vagy az itt kifejtettek szerinti termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Fogyasztó a termékszavatossági igényét a termék gyártójával, előállítójával vagy a forgalmazójával (BL SALES) szemben gyakorolhatja.
  16.2. A Ptk. értelmében jelen 11. pontban gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.
  16.3. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval, illetve forgalmazóval (BL SALES) szemben érvényesítheti.
  16.4. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz árleszállításra, a gyártó költségén való javít(tat)ásra és elállásra nincs mód.
  16.5. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  16.6. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártója általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  16.7. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.
  16.8. A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.
  16.9. A gyártó, illetve forgalmazó (BL SALES) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  -a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  -a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  -a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 10. Jótállás
  Kötelező jótállás
  17.1 A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
  17.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

17.3. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

17.4. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.
  17.5. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:
  • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
  • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs hely.
  • Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
  • A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
  • A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
   Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetés-szerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
 • 17.6. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
  17.7. A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles a BL SALES-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre BL SALES adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

17.8. A meghibásodott fogyasztási cikk átvételéről a BL SALES gondoskodik, mely futárszolgálatok egyikén keresztül valósul meg.

17.9. A jótállás további feltételeit a jótállási jegy tartalmazza.

17.10. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

17.11. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a … pontban feltüntettettek alapján.

Gyári Jótállás

 1. Az egyes termékre vonatkozó gyári jótállás időtartamát a megrendelését megelőzően a termék adatlapján jelöljük.
 2. Alapesetként az időtartam 12 hónap kötelező jótállásként, amit a jogszabály előír, azonban a gyártó ettől hosszabb időtartamot is biztosíthat. Ilyen eset lehet pl. a videokártya-gyártók esetén a 12 hónap elteltével kicserélt hibás videokártyáknál a hibás termék kicserélése az azonos, de javított eszközre.

Jótállásra vonatkozó egyéb szabályok:

 1. Az egyes termékekre vonatkozó konkrét jótállási időtartama a termék adatlapján kerül feltüntetésre. Ezen határidők jogvesztő jellegűek, azaz meghosszabbításukra semmilyen esetben nincs mód. Az egyes termékekre vállalt jótállás feltételeit a vonatkozó jótállási jegy részletesen tartalmazza.
 2. A jótállás kezdő időpontja a termék átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést BL SALES vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. BL SALES a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Vásárló a terméket átveszi.
 3. BL SALES jótállási kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék Vásárló részére való átadását követően keletkezett, így például, ha a hiba:
 • szakszerűtlen üzembe helyezésből (amelyet nem BL SALES vagy megbízottja végzett),
 • túlterhelésből, erőszakos külső behatásból, sérülésből, beázásból, helytelen tárolásból, rongálásból,
 • a használati-kezelési útmutatótól eltérő vagy egyéb okból rendeltetésellenes használatból, szakszerűtlen szerelésből,
  -valamint egyéb nem gyártási eredetű okból fakad, illetve azt elemi kár, természeti csapás okozta, vagy
 • ha a kötelezően előírt karbantartási, beállítási munkákat a készüléken nem végezték el.
 1. Nem felel továbbá BL SALES, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.
 2. Nem terjed ki a jótállás a kopó-fogyó alkatrészekre és tartozékokra, a rendeltetésszerű használat természetes következményenkénti elhasználódása esetén. Ezekre az alkatrészekre és tartozékokra csak a gyártáskor már meglévő hibák esetén érvényes a jótállás.
 3. A jótállási jogokat a termék tulajdonosa a jótállási idő végéig a -nél közvetlenül a jótállási jeggyel érvényesítheti A Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossági jogoktól függetlenül is megilletik.
 4. Jótállás érvényesítésére vonatkozó további szabályokat a jótállási jegy is megállapíthat.

„Szállítás biztosítás’ szolgáltatás

 1. A Szállítás biztosítás szolgáltatás megváltása nélkül BL SALES kizárólag az átvétel során jelzett és a futár vagy Pick Pack jegyzőkönyvben, valamint az egyéb átvételi helyeken rögzített sérüléseket tudja elfogadni. (Ideértve:Fix pontos átvétel, azaz minden olyan átvételi mód, ami nem futárszolgáltatás keretén belül valósul meg és nem a BL SALES saját átvevő pontja, úgymint: Csomagautomata, Posta Pont, MOL Pont, COOP Pont, Pick Pack Pont.) Szállítás biztosítás nélkül az átvételt követően jelzett sérülések keletkezésének a helye már vitatott és a szállító elutasíthatja a kárigényt.
 2. A szolgáltatást a rendelés feladása során, a „Kosár”-ban lehet kiválasztani, a plusz szolgáltatást azonban emailben kell kérni vásárlás előtt!
 3. Igénybevétele esetén BL SALES a megvásárolt és szállított termék/termékek átvételig garantálja a sérülésmentes kézbesítést. Vásárló, amennyiben az átvétel során nem jelzi az esetleges sérülést, már nem igazolt a keletkezés helye, azonban a Szállítás biztosítással a Vásárló számára a termék átvételét követően 24 azaz huszonnégy óra áll rendelkezésére, hogy az esetlegesen előforduló rejtett szállítási sérüléseket jelezze a BL SALES-nek. Szállítás biztosítással BL SALES olyan esetben is kicseréli a sérült terméket vagy visszatéríti az árát, ha Vásárló az átvétel során nem vette észre a sérülést, de az átvételt követően 24 órán belül írásban, csatolt fényképekkel jelzi BL SALES Ügyfélszolgálata felé. 
 4. BL SALES 5 munkanapon belül kicseréli a részére jelzett szállítási sérült terméket, rejtett sérülés esetén is. Abban az esetben, ha a termék már nem elérhető/vásárolható, úgy BL SALES a vételárát visszafizeti.

Számlázás

 1. BL SALES a számlát elektronikusan továbbítja a rendelés során megadott e-mail címre, mely alól a személyes átvételkor helyben kinyomtatott (és e-mailben is megküldött) számlaadás képez kivételt. A számla a szállításról szóló átvételi értesítő levél mellékletét képezi, amennyiben Vásárló a kiszállítást, vagy fix pontos átvételt igényelt. Fix pontos átvétel minden olyan átvételi mód, ami nem futárszolgáltatás keretén belül valósul meg és nem BL SALES saját futárszolgálata, úgymint: Csomagautomata, Posta Pont, MOL Pont, C Pick Pack Pont.) (Figyelem: egyes levelezőrendszerek az értesítő levelet a Promóció -, vagy Spam mappába helyezhetik, ezért ajánlott azok ellenőrzése!)
 2. A BL SALES által kiállított számla a jogszabályi előírásoknak megfelel, Áfa tartalommal rendelkezik, sorszámozott, nyilvántartott, kinyomtatva elszámolásra alkalmas, aláírás és bélyegző nélkül is hiteles.
 3. BL SALES számlát kizárólag valós vásárlói adatokkal tud kiállítani, érvényes számlázási adatok hiányában BL SALES a rendelést törli. Vásárló felelősségi körébe tartozik, hogy az általa megadott számlázási adatai valósak és érvényesek. A Vásárló által megadott adatok alapján kerül kiállításra a számla és a szállítólevél, a téves kitöltésért felelősséget nem vállalunk.
 4. Garanciális hiba esetén az elektronikus számla és/vagy garancialap igazolja a vásárlás tényét, azonban a számlaszám vagy rendelési azonosító alapján is visszakereshető az eredeti számla.
 5. BL SALES a Vásárló által megadott adatok alapján kiállított számlát nem tudja javítani. Abban az esetben, ha Vásárló hibás számlázási adatokat adott meg és kéri az érintett számla sztornózását, úgy BL SALES új számlát állít ki.
  Amennyiben a Vásárló által megadott adatok alapján kiállított számla a Vásárlónak felróható okból nem megfelelő, úgy BL SALES a tárgyhónapban kiállított számlát az adott hónapban tudja az eredeti számla törlése és az új számla kiállítása mellett módosítani, melynek díja 1.490 Ft. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a tárgyhót követően a számla már díj ellenében sem módosítható.
 6. Átutalás, vagy bankkártyás fizetés esetén a megadott számlaszám, vagy a bankkártya tulajdonosának meg kell egyeznie a számlán szereplő vásárlóval.

Ügyfélszolgálat / kapcsolatfelvétel
A BL SALES Webáruház ügyfélszolgálati időben elérhető.
Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük, jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken:
BL SALES Ügyfélszolgálat: blsalsehu@gmail.com
Tel.:
+36308574917
+36307438985

Munkanapokon (hétfő–péntek): 8:00–18.00
Vagy írhat a címére:
Lukács Attila EV
9200 Mosonmagyaróvár
Mátyás király utca 21.

Fogyasztói jogérvényesítési lehetőségek

 1. Panaszügyintézés
  A Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékkel vagy tevékenységgel kapcsolatos kifogásait BL SALES részére szóban vagy írásban terjesztheti elő.
  A panasz bejelentésének lehetséges módjai a következők:
 • Szóbeli panasz esetén:
 • telefonon keresztül az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében.
 • Írásbeli panasz esetén
 • postai úton
 • elektronikus levélben
 1. BL SALES Futár a Fogyasztók által a Vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, illetve a más egyéb formában leadott írásbeli kifogásokat egyaránt panaszként kezeli.
 2. A szóbeli panaszokat lehetőség szerint azonnal megvizsgálja, illetve szükség szerint orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges vagy a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.
 3. BL SALES a jegyzőkönyv egy példányát a személyesen közölt (átvevő ponton) szóbeli panasz esetén helyben köteles a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
 4. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv kitöltött másolati példányát.
 5. Minden egyéb esetben BL SALES az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
 6. BL SALES a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Az intézkedés jelen Szerződés értelmében a postára adást jelenti.
 7. A panasz elutasítása esetén BL SALES az elutasítás részletes indokáról tájékoztatja a Vásárlót.
  BL SALES a jegyzőkönyvet (akár szóbeli, akár írásbeli panasz esetén) a panaszra tett érdemi válaszával együtt 5 évig megőrzi.
  Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságnál
 8. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

Békéltető testületek

 • A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 • Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:?
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Központi telefonszám: +36 1 488 2131
  Fax: +36 1 488 2186
 • Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.
  https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
 • Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezhetik. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.
  https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 • Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
 • Bírósági eljárás.
  Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint
 • A webáruház alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 • Személyes adatok védelme
  • Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi BL SALES Adatkezelési tájékoztatója, amelynek tartalmát a Vásárló a regisztráció és vásárlás során megismer, és hozzájárulását ad ahhoz, hogy a regisztrációval, vásárlással, a megrendeléssel és a Szerződéssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételeknek megfelelően kezelje.
 • Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
  • BL SALES jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.
  • BL SALES fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és azt, hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át.
 • Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2020.09.02.
 • Jelen ÁSZF letölthető www.blsales.hu oldalon.
 • Vegyes rendelkezések
  • Jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandók:
   -a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
   -a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;
   -az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
   -a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
   -a Fogyasztó és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
   -az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,
   -a Fogyasztó és vállalkozás közötti Szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.
 • Hibás termék visszaküldésének menete
  • A folyamat során ki kell választania a hibás terméket tartalmazó rendelést. Meg kell adnia – hogyan juttatja vissza BL SALES-hez a terméket:futárt igényel (hatályos díja: 1490 Ft/szállítás)
  • Az ügyintézés a BL SALES raktárába történő beérkezést követően kezdődik.
  • Az ügymenetet segíti, ha a Vásárló a termékhez mellékeli a számla másolatát, vagy a számla számát és/vagy a rendelési azonosítót, valamint a pontos hibaleírást. BL SALES a garanciális vizsgálatot kizárólag a hibaleírásban leadott hibára folytatja le.
  • A termékhez mellékelni kell a tartozékait (pl. az alaplapi hátlapot is) és lehetőleg a csomagolási elemeket, hogy ezt később ne kelljen a Vásárlónak pótolnia. (Csomagolási elemnek tekintendő minden olyan, ami a termék része volt a termék átvételekor és még rendelkezésre áll, pl. a gyári doboza.)
  • Az esetleges szállítási sérülés felelőssége a Vásárlót terheli, ezért szállítás-biztos csomagolást kell használnia. Kifejezetten ajánlott a védőfólia, vagy védőpapír használata.
  • A gyári csomagolási elemekre nem szabad ráírni, sem ráragasztani semmit sem.
  • A garanciális ügymenet ideje nem BL SALES-től függ, ezért változó lehet, átlagosan néhány hetet vesz igénybe. BL SALES a beérkezett eszközöket szakszervizbe továbbítja, a bevizsgálás, szervizelés vagy csere a szakszervízben történik. BL SALES ezt követően küld értesítést a Vásárlónak e-mailben.
  • A nem rendetetésszerű használatból adódó meghibásodások, szakszerűtlen szerelések és/vagy fizikai sérülések garanciavesztéssel járnak. Ennek megállapítása a szakszervizbe továbbítást követően is megtörténhet.
  • Összeszerelt számítógépekre alkatrész-garancia vonatkozik, ezért Vásárló kizárólag a hibás alkatrészt juttassa vissza a BL SALES-hez a pontos hibaleírással. A számítógép tesztelése feláras szolgáltatás..
  • A sérült, garanciavesztés, a tesztelés során hibátlannak bizonyuló termékek szállítási díja a Vásárlót terheli.
  • BL SALES az elkészült termékeket futárszolgálattal juttatja vissza.
  • BL SALES minden további kérdés esetén a blsaleshu@gmail.com áll rendelkezésre.
Leírás kiválasztása
 • Image
 • Price
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
Kattintson a mezőn kívülre a bezáráshoz
Összehasonlít

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop